≡ Menu

Важни моменти при строителство и поддръжка на басейни

Важен момент от строителството на всеки басейн е преценката за дълбочината на басейна. Колкото е по-дълбок басейна, толкова повече материал ще погълне строителството му. Голямата дълбочина означава голям обем вода и съответно – голям натиск върху стените на басейна. Например басейн с малки размери от 2 на 3 метра ширина и дължи и метър и половина дълбочина, ако бъде напълнен до ръба ще съдържа 9 тона вода. Може да си представите на какво напрежение са подложени бетонните стени на един басейн с олимпийски размери, т.е. широк 25 метра и дълъг 50 метра, с дълбочина метър и осемдесет. Още по-сериозна е ситуацията с басейните за скок във вода – те по необходимост са доста дълбоки в една си част – около 3 метра, и затова при тях напрежението върху стените на басейна е изключително голямо.

Освен огромната тежест на водата в басейните, към цялостното тегло на конструкцията трябва да прибавим тежестта на самият басейн, който се отлива от бетон. Т.е. – става дума за сложно инженерно съоръжение с тегло от десетки или стотици тонове. Затова е изключително важно да се направи правилен избор на мястото, където ще се строи басейна. В някои архитектурни планове е предвидено строителство на басейн, който ще се разполага не на приземния етаж, а някъде по горните етажи или на покрива на сградата – както стана ясно от изложението по-горе, това означава внимателна професионална преценка и подсилване на конструкцията на цялата сграда и на конкретния етаж, където ще се намира басейна.

Инфарктен момент от обслужването и поддръжката на басейна е приготвянето на съоръжението на зимуване. Правилното ежегодно зазимяване на басейна ще спомогне съоръжението да бъде ползвано дълги години. Неправилната подготовка за зимуване може да сложи началото на рушителни процеси, като в резултат още на следващата години или до 2-3 години ще се наложи да се прави основен ремонт на басейна, а при сериозни проблеми по стените и дъното на големите бетонни басейни такъв ремонт може струва почти колкото изграждането на нов басейн.

В зависимост от местоположението на басейна, от облицовката на басейна и на други фактори, басейна може да зимува пълен с вода или празен. Басейните, които се намират на открито, трябва да зимуват напълнени с вода и покрити със специално покривало за басейни. Вътре във водата се поставят празни бидони с гъвкави и меки стени, които предотвратяват разрушаване на басейна при замръзване на водата. Подготовката за зимуване включва добро почистване на стените и дъното на басейна преди консервацията за зимата, почистване на филтрите на почистващата система, пълнене на басейна с вода и поставяне на консервираща течност във водата, която предотвратява развитието на водорасли и микроорганизми.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!