≡ Menu

Валутни курсове

Във финансовата сфера, валутни курсове (наричани още като курс на чуждата валута, валутен поток, със съкращения на английски (forex rate или FX rate) между две валути (например британска лира и евро), дефинират колко струва една спрямо друга. Това е цената на валутата на една чужда страна, съпоставено с валутата на нашата държава. Например, валутният курс на 91 японски йени (JPY, ?) спрямо американския долар (USD, $), означава, че JPY 91 струват толкова, колкото един щатски долар (USD 1).

Валутният пазар е сред най-големите пазари в света. Според някои калкулации, всеки ден се обменя стойността на приблизително 3.2 трилиона щатски долари. Спот валутният курс се отнася до сегашния курс на обмен. Форуърд валутен курс се отнася до обменния курс, според който се котира и търгува днес, но за доставки и плащане на определена по-късна дата.

Колебания при валутните курсове

Пазарният основен валутен курс претърпява промяна винаги, когато цената на която и да е от двете съставни валути се измени. Дадена валута ще клони към това да се превръща в по-ценна винаги щом търсенето е по-голямо от разполагаемия резерв. Тя ще се обезцени винаги, щом търсенето е по-малко от разполагаемия резерв /това не означава, че хората не желаят повече пари, това просто значи, че те желаят да държат своето състояние под други форми, най-вероятно в друга валута/.

Завишеното търсене на валута се дължи или на нарастнало търсене за парични сделки или на повишено търсене за парични спекулации. Търсенето на парични сделки е силно обвързано с нивата на бизнес активност на страната, с брутния вътрешен продукт (БВП), и с нивата на заетост. Колкото повече нараства броя на безработните, толкова по-малко хората като общо ще харчат за стоки и услуги. Централните банки обичайно имат неголеми трудности при регулирането на разполагаемия финансов запас, за да се пригодят към промените при търсенето на пари в следствие на бизнес сделките.

Търсенето за парични спекулации е много по-трудно за съгласуване за централната банка, но те се опитват да направят това чрез регулиране на лихвените проценти. Един инвеститор би могъл да избере да придобие валута, ако печалбата (т.е. лихвеният процент) е достатъчно висока. Колкото по-висок е лихвеният процент в страната, толкова по-високо е търсенето на дадената валута.

Твърди се, че валутните спекулации могат да попречат на реалния икономически ръст, в частност след като големите валутни спекулатори могат умишлено да създават натиск върху валутата чрез къси продажби, за да провокират централната банка да продаде своята валута, за да я съхрани стабилна (когато това се случи, спекулаторите могат да изкупят валутата обратно от банката на по-ниска цена, близка до тяхната позиция, и по такъв начин да направят печалба).

Манипулиране на валутните курсове

Страните са в състояние да извлекат полза от интернационалната търговия, ако те манипулират стойността на тяхната валута чрез изкуствено поддържане на ниска стойност. Казва се, че Народна Република Китай са успели да постигнат това за един дълъг интервал от време. Все пак, в истинската световна ситуация, през 2005 година повишаването цената на юана с 22% беше съпроводено от 38.7% увеличение на китайския внос към Америка. През 2010 година, други държави, в това число Япония и Бразилия, направиха опит да обезценят националните си валути с очакването да стимулират евтин износ и да подпомогнат своите боледуващи икономики. Невисокият валутен курс смъква цената на стоките на държавата за клиентите в другите държави, но увеличава цените на стоките, главно на вносните стоки, за клиентите в манипулиращата страна.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!