≡ Menu

Видеонаблюдение – охрана за всеки обект

Повечето от нас не си дават сметка, че инсталирането на видеонаблюдение е средна и дори дългосрочна инвестиция и затова е необходимо консултация с професионалисти в областта. Добре е дори да понаучите до известна степен и термините на системите за видеонаблюдение, с идеята да задавате точните въпроси и в резултат да получите максимална полза от вашата система за видеонаблюдение.

Подходящата система за видеонаблюдение предоставя перфектно съотношение цена качество без да прави компромиси с постигнатите резултати. В наши дни съществува твърде голямо разнообразие от продавана техника, което прави подбора на най-точното оборудване твърде сложен. Понякога дори набелязването на опасните зони и подстъпи на определен обект е по-лесна задача от избора на система за наблюдение и охрана на опасните точки.

Необходимо е да сте наясно, че съществуват разлини видове системи за видеонаблюдение на пазара в наши дни – от евтини охранителни системи за основно наблюдение; системи за видеонаблюдение от средно ниво, притежаващи бегли аналитични възможности и системи с висока резолюция от високо ниво, подпомагащи разпознаването и залавянето на лицата, извършили нарушението.

Определяне изискванията към системата за видеонаблюдение

Специфичните особености на застрашения обект, както и основните причини, поради които пристъпвате към монтиране на видеонаблюдение, определят най-подходящата като вид система за вас. Някои от често срещаните причини са: охрана на здравето и безопасност на работното място, наблюдение на отдалечен безлюден обект, замяна или намаляване броя на охранителите, визуално потвърждение на аларма от охраняван обект, промишлен шпионаж, вандалски прояви, подсилване на физическата охрана с технически средства, лична сигурност, наблюдение на посетителите и клиентите, кражби с взлом, кражби в магазините.

Колкото и жалко да е, причините за монтиране на видеонаблюдение са твърде голям брой, но за всеки конкретен случай съществува списък от основни причини. Случай, че не може да намерите смисъл за закупуване на подобна система, то вероятно не се нуждаете от видеонаблюдение.

Изход от ситуацията

Когато намерите пробивa за сигурността, може да се потърси вариант за отстраняването му. Вариант е да се монтират система за видеонаблюдение, алармена система (СОТ), заграждения и огради или дори да се използва услугите на физическа охрана. Не съществува общо решение за всички ситуации. Конкретните ситуация и обект обуславят перфектното решение. При всички случай е добре да се изготви списък с всякакви възможни решения, да се обмислят плюсовете и минусите им и да се избере едно или няколко от тях. Възможно е част от начините за защита да са неприложими за дадения обект, други да са твърде скъпи. Доста често изборът се спира на видеонаблюдение, поради определено по-ниската цена и добрата съчетаемост с останалите системи за гарантиране на сигурността.

Решили сте да бъде система за видеонаблюдение

Преди да се спрете на системата за видеонаблюдение, от която се нуждаете, е необходимо да се уточни броя и вида на охранителните камери, начин на наблюдение на системата, необходимостта от интернет достъп (за отдалечено наблюдение) и полагането на кабели.

Методи за мониторинг на системата

– отдалечено наблюдение – мониторинг на камерите през лпкална мрежа и/или световната мрежа. Характеристика, която повечето записващи устройства днес имат. Отлична характеристика, която за съжаление изиксва интернет свързаността на обекта под охрана;

– локално наблюдение – голяма част устройства за запис притежават извод, цифров и/или аналогов, и дават възможност за локално наблюдение на телевизионен екран или монитор. Дори могат да се използват и широкоекранни LCD или плазмени телевизори.

Видове охранителни камери:

Цветните охранителни камери изискват по-голямо количество осветеност за добрата си работа в сравнение с черно/белите такива. Цветните охранителни камери имат предимството за по-добро определяне и разпознаване на предметите и хората, чрез цветовете им, докато черно/белите предоставят по-добра работа и детайлна картина при ниска осветеност.

– управляеми камери – позволяват дистанционно управление на позицията и приближението й;

– външни камери – имат подсилен водоустойчив корпус;

– камери ден/нощ – тези камери сменят между цветен и черно/бял режим, определяйки осветеността в наблюдаваната зона. Перфектно решение за зони с вариращо ниво на осветеност;

– камери за нощно виждане – имат самостоятелен източник на осветеност, в спектър, невидим за човешкото око;

– вандалоустойчиви камери – притежават здрави корпуси, издръжливи на физическа интервенция;

– скрити камери – малко по размер, те доста трудно се виждат или са маскирани като други устройства – пожарни или охранителни датчици например;.

Подборът на подходяща система за наблюдение и охрана обикновено е серия от компромиси с качеството, зоната за наблюдение и цената на цялата инсталация. Добре е да потърсите консултация с експерти в охранителните системи преди да се спрете видеонаблюдение или да пристъпите към инсталиране на такова със собствени сили.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!