≡ Menu

Водоустойчив шперплат – начин на работа и съвети за съхранение

Кофражните платна са един от основните и неотменими елементи на всеки кофраж. Тяхната роля е определяне външния вид на искания железобетонен елемент и поемане тежестта на излятия бетон.

Предлагания на пазара хидрофобен шперплат е с няколко големини, като най-използвания от строителните работници е 1220 х 2440 х 21 мм. Самите платна са съставени от няколко вида дървесина с лепилна връзка фенол-формалдехидна смола, благодарение на нея те са водоустойчиви. По този начин шперплата не се влияе от микроорганизми и други външни въздействия. Причината за добрата стабилност на плоскостите е в многослойната структура – всяко платно е изградено от 13 слоя.

За да се защитят лицевите повърхностти от влиянието на влага и за реализиране на изравнена повърхност на хидрофобния шперплат се използва покритие от 140 гр./кв.м., даващо възможност за многократна употреба на платната. Два са разновидностите на покритие: кафяв и черен филм. Като контраст на плоскостите с черен филм, които могат да се използват до 2-3 обръщания, тези с кафяв филм биват използвани и повече от 4 пъти. Кантовете на шперплата са защитени чрез обработка с изолираща от влагата боя, вследствие на което възможността той да набъбне е пренережимо малка. Притежаваните от водоустойчивия шперплат голяма здравина, водоустойчивост и износоустойчивост на покритието го определят като единствен по рода си при издигането на кофражни форми.

Водоустойчивия шперплат е огромно улеснение за строителя, почистването му става бързо и лесно, след което той е готов за последваща употреба. Плоскостите имат дълъг живот на използване, но само ако се спазват напътствията за съхранение и работа с тях. За плоскостите хидрофобен шперплат е характерно стабилност по отношение на размерите. Това води до намаляване нуждата от допълнителни работници и спестяване на време и усилия.

За да се опазят качествата на хидрофобния шперплат при нееднократното му използване, е препоръчително да се изпълняват няколко лесноосъществими правила – когато не се работи с тях, плоскостите трябва да се нареждат под навес или в закрито помещение върху напречни нивелирани греди. При манипулиране с платната строителните работници също трябва да бъдат много внимателни, за да не се нараняват ъглите и лицата. Друг момент от особена важност е работата с подходящи инструменти при продупчване на шперплата. След нарязването и пробиването, кантовете трябва да се затворят с влагоизолираща боя. За да се спомогне за отделянето от железобетонния елемент на хидрофобния шперплат, той трябва да се покрие с кофражно масло. Когато се изгражда кофражът е благоразумно да се използват и специално произведени за целта скрепителни средства.

Водоустойчивия шперплат е съставна част, без която една кофражна форма не би могла да се конструира. Той е съставната част, която придава форма и размери на железобетона. Благодарение на филма, който ги покрива, платната могат да се прилагат многократно.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!