≡ Menu

Ефективно или фиктивно видеонаблюдение в търговските обекти

Днес навсякъде по света (включително у нас), търговските обекти разполагат с някакъв тип система за видеонаблюдение. Това се наложи като практика, с която се цели да се намалят кражбите от страна на клиентите, които, особено в магазините продължават да бъдат сериозен проблем. В наши дни е почти невъзможно да влезеш в търговски обект и да не забележиш поне една камера. Друг е въпросът дали тя е реално функционираща или бутафорна и ако е ефективна, доколко може да се разчита на нейното присъствие при евентуално нарушение?

Кога ефективното наблюдение е задължително?

В големите търговски обекти и заведения за обществено хранене, в които голяма част от посетителите са непознати лица е задължително да има изградена модерна и функционална видео охранителна система. Това не само позволява да се следят вероятни кражби, но и да се заснемат инциденти, възникнали между клиентите или между клиент и част от персонала. Записите от камерите не просто позволяват на полицията да разкрие и залови нарушители, но помагат да се решат евентуални правни спорове, възникнали в процес на продажбата.

Друг важен момент при наблюдението в търговски обекти е контролът над наетия персонал. Не е тайна, че служителите работят много по-ефективно и отговорно, когато знаят, че са обект на наблюдение от страна на ръководството. Отношението към клиентите също е много по-добро, когато има изградена качествена и функционална видео система.

Кога фиктивната видео охрана е удачна?

Вече и в малките населени места, включително в селата магазините и заведенията разполагат с камери за наблюдение. Там, обаче е по-често срещано явление използването на бутафорни камери, като се разчита основно на неспособността на местната клиентела да различи истинската от фалшивата камера. Използването на фиктивно видеонаблюдение в по-малките търговски обекти е напълно оправдано, когато основна част от клиентите са познати на персонала, а самият той е собственик на магазина или заведението. Тоест, ако сте собственик на малък магазин в някое село, бутафорната камера е напълно достатъчна защита срещу кражби.

Изграждане на ефективна видео система

Ако сте собственик на голям търговски обект в по-голям град е задължително системата за видеонаблюдение да бъде изградена професионално. Много от собствениците на малък, среден и по-голям бизнес решават да спестят пари, купувайки предварително окомплектовани системи, които монтират без никакви знания и подготовка. Не е изненада, че в този случай системата за видео охрана е напълно неефективна, дори, когато компонентите са реално функциониращи.

За да бъде максимално ефективна, една система за видеонаблюдение трябва да бъде избрана според нуждите и особеностите на обекта. Това означава, че както видът, така и броят и местоположението на камерите трябва да бъде резултат от компетентна преценка, каквато само експерти в областта на системите за сигурност могат да предложат. Самото изграждане на системата и последващата поддръжка също трябва да бъде обвързано с професионален екип, който да гарантира отличната и дългосрочна работа на системата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!