≡ Menu

Защо сухо строителство?

През последните десет години се наблюдаваше увеличаващо се търсене на т.нар. „сухо строителство”. Могат да бъдат изброени множество причини за това, но едно от предимствата на сухото строителство е с най-голяма важност – бързото и лесно ремонтиране на стари сгради и помещения.

Системите за сухо строителство се състоят от определен брой елементи, но най-важният от тях е гипсокартона. Това е плоскост на гипсова основа, нейното използване е основно при създаване на окачени тавани и вътрешни неносещи стени. Видовете гипсокартон са следните: обикновен, водоустойчив и пожароустойчив. Обикновения гипсокартон е много търсен, въпреки че няма специално покритие. Той е предпочитан, защото е отлична основа за всякакви повърхностни покрития и бои. Вследствие характерната порьозност, гипсокартона е с много добра паропропускливост и е много добър регулатор на климата в помещението. Използването на плоскостите спестява ценно време и енергия на строителите. Друго негово предимство е екологичният му начин на производство и дългата трайност на плоскостите.

При ремонтиране на стари сгради с дървен гредоред, прилагането на сухо строителство решава множество проблеми – като натоварването на конструкцията и отстраняването на неприятните мокри процеси. Поради липсващата строителна влага, скоро след прекратяване на бояджийската работа в стаите могат да бъдат внесени мебелите и оборудването. Ако искате да бъдат осигурени при пожар помещенията е препоръчително използването на пожароустойчив гипсокартон.

Сухото строителство е добро решение за райони, характерни с висока сеизмична активност. Когато на по-високите етажи натоварванията върху конструкцията са намалени, се елиминира предаването на хоризонтални и вертикални натоварвания върху преградните конструкции. Вътрешните неносещи стени, за които се използва гипсокартон са добър избор за обществени и частни сгради, поради по-малката дебелина на стените отдаваната площ е по-голяма, от тук и паричните потоци от наем са по-големи. Тази спестена площ при хотелите може да е определяща да увеличаване на категорията, както и за по-големия брой стаи и апартаменти.

Все по-бързото навлизане на сухото строителство може да се обясни и чрез възможността то да се осъществява целогодишно, в сравнение с конвенционалното, което през зимния сезон, е рядкост, поради неблагоприятните климатични условия. Техническата възможност през цялата година да се осъществява строителство, благоприятства по-бързото осъществяване на печалба от инвеститорите и погасяване на кредитите, ако са взети такива. Системите за сухо строителство се прилагат много добре при строежа на нови сгради, както и при вече изградени. Когато се осъществява новото строителство създаването на преградни стени, окачени тавани и предстенни обшивки, намалява необходимостта от влагането на армировка и бетон с близо 20%.

По отношение на гипсокартон има многобройна информация, но за непрофесионалистите, често пъти тя не може да помогне в решението кой вид е подходящия за техните нужди гипсокартон, какви елементи на сухото строителство са им нужни и т.н. Ако и вие имате подобни колебания, може да потърсите съвет от строителна борса, след като направите запитване, обучен консултант ще осъществи контакт с вас и ще ви помогне в решението.

Системите за сухо строителство могат да намерят приложение както в новостроящи се сгради, така и във вече изградени. Домовете придобиват приятна атмосфера с оригиналните форми на окачените тавани, в дългосрочен план за помещения, в които е прилагано сухо строителство се намаляват разходите за отопление.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!