≡ Menu

Изработка на лого, как да започнем?

Изработка на лого, може да започне по много начини. Логото е визитка, индикация и бизнес карта на малки, големи и средни фирми. То отразява техните стремежи, функции, предложения и послания към клиентите. Ще се запитате, как става всичко това и въобще побира ли се в едно малко изображение? Ами да и големите компании, като FedEx, Apple, EBay и много други го доказват с успешните си и доказали се с годините лога. Нека се опитаме да насочим вниманието ви към това, как едно лого започва съществуването си?

Създаване на дъска с проучвания и идеи.

Могат да се намерят купища онлайн книги, клипове, инструкции и примери за изработка и дизайн на лого. Преди да пристъпи един дизайнер към дизайн на лого, той проучва подобни на неговата идея лога и ги сравнява. За целта всичко, което му се струва добра идея се систематизира на визуална дъска. Анализа и поведението на клиента към подобни лого дизайни, спомагат дизайна на едно ново лого, различно по специфика от подобните на него варианти. Насоките, които успешните лога от визуалната дъска, дават на дизайнера, генерират съвсем ново и уникално лого, без да копират оригиналите.

Комбинация на смислови понятия и идеи с изображения и текст.

Когато вариантите за изработка на лого са повече и вероятността за успех е по-голяма. Комбинацията на варианти на синоними на наименования, смислови комбинации и миксирането на символи и изображения по различен начин, води до изясняване на целта – какво точно лого търсим за дадения клиент? Играта на думи и изображения е ключова за изработка на лого, което е добро и изразително.

Баланс между дизайнер и клиент.

В никакъв случай при лого дизайна, клиента не трябва да е водещ, но това важи и за дизайнера донякъде. Налагането на мнението на едната или другата страна при процеса по изработката на лого не е продуктивно, по никой начин. Като по информиран за процеса на изработката на лого, дизайнера трябва да е водещ, но не и безцеремонен в решенията си, относно дизайна. За изработката на функционално, персонофицирано и смислово лого, балансът между клиент и дизайнер е определящ;

Овладяване на процеса по имитиране.

Неизбежно е при наличието на хиляди дизайни на лога, изработка на лого да не взаимства от елементите на някои съществуващи вече дизайни. Но този процес трябва много внимателно да се овладее и минимализира, за да не се окаже, че логото, което изработваме съвсем прилича на някое друго. За целта доброто проучване и систематизиране доста помагат. Реално времево ситуиране, разбиране на марката добре и целите на внушение към аудиторията, точно за този клиент, правят изработка на лого уникален процес за всеки клиент и дизайнер;

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!