≡ Menu

Как работи една лаптоп батерия?

Точно както техните братовчеди с размер АА, ААА и С, лаптоп батериите създават в себе си електро-химична реакция, която причинява придвижването на електрони от едно място до друго, като по този начин се получава електричество. И също както обикновените батерии те също имат положителен и отрицателен полюс, където се предават и приемат електрони. Една лаптоп батерия обаче има някои характеристики, които са неприсъщи за обикновените батерии:

1. Те са акумулаторни

2. Състоят се от множество вътрешни клетки

3. Те съдържат малка печатна платка

4. Тяхната форма и разположение на терминалите им варира в зависимост от модела

Акумулаторните батерии са значително по-сложни от обикновените, защото електронните реакции, които произвеждат енергията, трябва да бъдат обратими. Когато батерията се разрежда, електроокислителните реакции настъпват в отрицателния полюс, а електрохимичните възстановителни реакции се извършват при положителния полюс. При презареждането този процес се обръща.

За разлика от обикновените батерии, тези за лаптопа са съставени от множество вътрешни клетки. Те са подредени в редица и паралелно по такъв начин, че да създават по-високо напрежение от обикновените батерии. Също така в тях има малка платка, която контролира начина, по който клетките се презареждат. Без тази платка, лаптоп батерията не може да функционира правилно.

Разбира се, най-очевидната разлика между една батерия за лаптоп Apple например и обикновените батерии АА, ААА и С е тяхната форма. Най-често обикновените батерии имат цилиндрична форма и по – рядко форма на правоъгълен паралелепипед, докато тези за лаптоп са с различен дизайн, който в повечето случаи е подчинен на функционалността и свободното място в лаптопа. Стремежът е те да бъдат леки и с малки размери, но да са способни да доставят достатъчно енергия за работата на всеки компонент на преносимият компютър. Тъй като всеки компютър има различни характеристики, като мощност, бързина и т.н. това налага и различията във формата на батерията за да може да се задоволят различните нужди на всеки един модел от енергия.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!