≡ Menu

Кое кара растенията да растат? Торове, вода, светлина

Растенията са много важни за всяка екосистема. Ако няма растения на Земята няма да има и живот, тъй като те са основата на хранителната пирамида. Но какво кара растенията да растат и да увеличават производителността си?

В голяма част от случаите растенията успяват сами да си набавят хранителните вещества от почвата, въздуха и водата, но това се случва единствено в природата. Когато става въпрос за културни растения, те в повечето случаи се нуждаят от намесата на хората тъй като почвата на която се отглеждат не може да осигури достатъчно храна за оптимален растеж. Вижте кои са всички фактори отговорни за растежа и развитието на растенията:

Въздух – той е базисна нужда за оцеляването и развитието. Въглеродният диоксид от въздуха отговаря за процеса на фотосинтеза, докато кислорода е нужен за дишането. Азотът от друга страна е необходим за няколко части от растението и играе важна роля във формирането на ензими, протеини и други хранителни вещества.

Хранителни вещества – жизненоважните елементи за нормалното протичане на растежа са 16 на брой. В зависимост от тяхната концентрация в растенията се делят на макро и микроелементи. Пример за макроелементи са азот, фосфор, калий и др. (обикновено са отбелязани като NPK) и са основата при производството на торове). Цинк, желязо, мед, манган и други са част от списъкът с микроелементи. Недостигът на който и да е от тези важни хранителни вещества води след себе си негативен ефект върху растенията. Затова още от древността хората са открили, че добавянето на торове възвръща жизнеността на растенията и помага за подобряване на добивите.

Днес, благодарение на новите технологии са разработени такива торове като Тера-Сорб, АминоКвилант и други, които успяват да осигурят всички необходими елементи, които помагат на растенията да покажат най-добри резултати.

Вода и светлина – с тяхна помощ се извършва фотосинтезата, която превръща хранителните вещества в глюкоза и прости захари, които са бързо усвояеми. Освен това водата участва в почти всички важни процеси в растенията.

Останалите фактори влияещи върху растежа са температура, почвена киселинност, количество на валежите, вятър и климатични условия.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!