≡ Menu

Немски език – един древен и модерен език

Немският език е сред водещите езици в Европа и ЕС по употреба. Той е сред малкото езици, в който съществителните имена се изписват с главни букви. Той е майчин език на над 80 млн. германци и се говори в Белгия, Австрия, Люксембург, Швейцария, дори във френската част Елзас и Лотарингия, използва се и от малцинствени групи в Централна Европа.

Немският език се дели на два вида – единият е Нисък немски (Plattdeutsch употребяван на север), другия вид е Висок немски (Hochdeutsch), на които публикува пресата и се смята за литературен език.

Немският език е огледало на националните специфики на говорещите го. Сложните му думи са тромави, дори скучни, но достатъчни, за да задоволяват желанието за яснота и краткост

История на немския език:

За поставяне на начало на немския език се смята периода, когато горногерманските езици се откъсват от останалите западногермански езици. Това се случва в VI век, в годините на Великото преселение на народи. Още в далечното минало, хората говорещи горногермански поставят основата на днес познатия ни немски език.

В този европейски език са запазени множество специфики, заимствани от английски, нидерландски и фризийски. За масово разпространение на древния немски се смята периода на X в.

В общи линии историята на този древен език не приключва до тук. Тя се дели на няколко периода, които траят от VI век до средата на X I век. След този период горногерманските диалекти преминават в нова фонологична промяна. До годните, когато немският се налага като масов език в много страни и сред много народи на Европа, той преминава през различни „метаморфози“.

Специфики на немския език:

Немският е труден език и затова чужденците, които го практикуват добре, се оценяват много добре.

Езикът е фонетичен и за него характерно е, че това, което се пише се и чете. С изключение се отчитат чуждите думи от френски и английски езици, които звучат странно.

Специфични неща има и в немския език, както във всеки друг чужд език. С няколко реда няма да могат да се обхванат цялостно всички характеристики по немския, но основното е, че всеки, който има желание и мотивация винаги може да го усвои.

Немският език е широко разпространен. Голям брой германски жители говорят английски много добре, без да имат нужда от преводач. В Източна Германия пък владеят руския език като втори.

Добре е да знаете, че ако искате да научите немски добре, то най-лесният начин е, когато това става с удоволствие и наслада.

Всеки, който има желание може да се включи в курсове по немски език. Да участва активно в културния живот на страната Германия. Използвайте всякакви методи и похвати, които ще са от полза и помагат при изучаването на всеки друг език.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!