≡ Menu

Няколко предимства на модулните къщи

Бърз строеж – кратки срокове

Когато частите на модулните сгради се транспортират на площадката за издигане, те са във вид с вече монтирани електро-, ВиК и инсталация за мръсна вода. Не само това, но и стъклопакетите, вратите и дори обзавеждането са предварително приготвени в завода, в тон с всички довършителни дейности – стени, под, тавани. Само е необходимо да притежавате предварително излята бетонна основа на мястото. Сглобяването би могло да бъде свършено от малоброен екип в кратки срокове. Не се налага в дома ви да влизат поетапно всевъзможни майстори, да чупите пари и нерви с тях. Простата и лесна инсталация е още едно голямо предимство на този тип модулни сгради.

Друг плюс, които определя ниска цена на модулните къщи е ходът на построяване на отделните части във завода – почти лишен от отпадък и излишъци, твърде обичайни за стандартното строителство. Например забелязвали сте дървени материали използвани на строежите за кофражи, парчета плоскости от фасадна облицовка и счупени стъклопакети. Това е изчислявано в стойността и се заплаща от клиента.

Поради факта, че частите за сглобяеми къщи се създават на поточна линия, различните компоненти са точно изрязани, с минимален отпадъчен материал. Силно ефикасните производствени процеси са огромно предимство при пресмятането на окончателната стойност на този тип сгради.

Засилен качествен контрол

Друго от добрите качества на този тип сгради е, че те са подложени не през една, а през три контроли за качество в процеса на построяването и асемблирането им. Всеки един от модулите преминава основна инспекция преди да се изнесе от производствената линия. След нов контрол на качеството от независим орган преди модула да бъде транспортиран до площта за асемблиране. И последно, изцяло сглобената къща се проверява от местния орган по строителен контрол.

Сред големите предимства на тези къщи е времето за построяване – някъде от три месеца до половин година. Това съответно понижава финансите за работна ръка многократно и съответно смъква цената на готовия продукт – вашето ново жилище. Модулни сгради се създават изцяло във фабрики. По този начин огромна част от процеса се автоматизира и извършва на производствени линии, понижава се човешкия труд и съответно цената на крайния продукт.

Ниски цени, изграждани в кратки периоди и тройно проверявани за качествено изпълнение – сглобяемите сгради имат много предимства пред стандартните сгради.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!