≡ Menu

Образователен център предлага фирмени курсове

Винаги може да сте добре информирани относно програмите, новините и подробностите, свързани с Образователения ни център в сайта.

Европейският съюз насърчава България да върви в насока, в която чрез интернационализация да се решат по-скоро проблемите, свързани с нуждата от надеждни и ефективни схеми за съвременни дейности и текущ мониторинг, които да отговарят на европейските критерии за малкия, среден и голям бизнес у нас.

Обезпокоителен е фактът, че сме последни по ефективност на труда в Европа. Като логично следствие освен този феномен се усилва и друг, не по-малко нежелан – предлагането и търсенето на прословутия пазар на труда не са правопропорционални. Ниските условия на труд и амортизираната, морално остаряла техника и нивото на компетентност са причина ЕС да иска от нас да уеднаквим нашите работни сили с европейските стандарти. Този аспект се развива в насоките:

1. Квалификационни курсове, в които фирми предоставят възможност на своя персонал да се обучава в чужд език, ИКТ и работа с модерно оборудване.

2. Въвеждат се нови модели на организация на работа. Собствениците на фирми могат да подобрят своите ръководни умения като самите те придобият знания относно нови и гъвкави стратегии за управление на персонала. За тази цел се интегрират нови мобилни и съвременни стилове, благодарение на които ще бъде повишена производителността, ще се увеличи заетостта и ще намалее безработицата.

3. Насърчаване заетостта на хора от отдалечени градове. Стимули и системи на наемане и управление на работници от отдалечени дестинации.

4. Инвестиране в обучение на персонала да поддържа и обновява модерното техническо оборудване – внедряване, реконструиране, поддръжка и обезопасяване.

5. Модернизиране условията на работа. Чрез системен подход, периодична преквалификация за координираност, мониторинг и контролинг.

6. Научаване и развиване на бизнес умения. Подкрепа при безработица и подкрепа за творчески и оригинални идеи в областта на бизнеса.

Вярваме, че статията, която сме представили ще Ви бъде полезна и ще я изпратите на приятелите си, за да бъдат осведомени и те.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!