≡ Menu

Почистване за свеж въздух в жилището

Жилището трябва да бъде чисто, светло, сухо и достатъчно топло. В него въздухът винаги трябва да е свеж. Това е основното, което се изисква от хигиената.

Известни са много причини, които водят до замърсяване на въздуха в стаята. Например газове с неприятна миризма се образуват при гниене на отпадъци в кофите за смет. Също понякога във въздуха попадат пушек и вредни газове.

Понякога под жилищната стая се намира изба (мазе) за запазване на зеленчуци. От зеленчуците се изпарява влага, а част от тях се развалят и се отделя неприятна миризма, която прониква с водните пари и газове и други в жилището ви. Неприятно миришещи са и веществата, образувани при разлагането на праха и потта по нашата кожа.

Всички тези различни причини, които водят до замърсяване на въздуха в жилището, е възможно или да се отстранят напълно, или значително да се намали тяхното вредно действие.

Когато повече се следи за чистотата на тялото, дрехите и килимите, когато се прави по-основно почистване на стаите, тогава по-малко замърсен ще бъде и въздухът в нея.

Но това не е достатъчно за поддържане на въздуха в жилището пресен и свеж. В стаята почти цял ден има хора, които дишат, а в издишвания въздух се намират много водни пари. Освен това водните пари, както е известно, попадат в стаята при изпаряването на потта на нашето тяло.

Смята се, че за денонощие възрастен човек изхвърля чрез дишане и изпотяване повече от 1 кг. вода. Ясно е, че въздуха в стаята трябва да се подменя, след като се насити с водни пари и вредни газове.

Ето защо през лятото прозорците трябва да се държат отворени през целия ден, а в студено време по-често да се отварят. Особено е необходимо почистване на въздуха сутрин след ставане от сън и вечер преди лягане.

Там, където позволяват климатичните условия, е много полезно да се свикне и през зимата да се спи при отворени прозорци.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!