≡ Menu

Превод и локализация – има ли разлика?

При все по-ширещата се глобализация, все повече бизнеси биват изнесени на глобално ниво, което вече изнася значението им над езиците и държавите. Да гледаме, обаче на един бизнес толкова едностранчиво не е най-добрият подход. Какво имаме предвид.

В днешно време лицето на един бизнес пред света е неговият сайт. Тоест в ситуацията на бизнес, за който вече границите нямат значение, този сайт просто ще се превежда на всеки нов език, за съответната държава. Звучи безкрайно просто, нали? Дали, обаче това е така. Ако говорим за бизнес, който има реална стратегия, и който внимателно планира всяка своя стъпка за разширяване на дейността, като преди това не се скъпи и за маркетингови проучвания на съответния пазар- не, не е така.

Преводът не е достатъчен. Има нещо, което стои отвъд границата на превода. Това е локализацията. Локализацията е адаптирането на дадено съдържание към конкретната географска територия. Това включва стандартизация на неща като таблици, графики, изписване на пряка реч, цифри, дати, валути, всички дребни детайли, характерни за дадения език.

Локализацията, обаче съвсем не се ограничава само да цифри и графики. В много случаи големите компании правят маркетингово проучване за цялостните нагласи и тенденции, а дори и традиции в новата целева географска територия. Не само, че не може да се превежда буквално от един език на друг, а дори и определени символи и дори цветове трябва да преминат през проверка за това дали са удачни в дадената нова локация.

Пример за локализация е дори и рекламата на Кока Кола, чиято основна идея е изреждането на много и популярни лични имена в дадената държава. Това, обаче се наложило да претърпи след превода и локализация, когато трябвало рекламата да се пусне в Китай. Оказало че, че там личните имена са нещо твърде лично и за това били заменени с по-общи понятия като „приятелю“ и „друже“.

Тоест процесът на локализация изисква изходният продукт да бъде приет от новата публика на всяко едно ниво. И преводът и локализацията на сайт, софтуер или приложение трябва да се извършват от професионалисти. За повече информация slsp-bg.com

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!