≡ Menu

Принцип на работа на слънчеви колектори с Heat Pipe тръби

Цените на ресурсите осигуряващи енергия се увеличават непрекъснато. Нефта, газта и въглищата вече не са толкова евтини, колкото бяха преди 20-30 години и това налага търсенето на евтини алтернативи. Едно от решенията е използването на възобновяемите източници на енергия, като слънце, вода и вятър. В настоящата статия ще ви запознаем с принципа на работа на слънчеви колектори с Heat Pipe тръби. Те са една от най-новите технологии в тази сфера и успешно заместват популярните в България колектори с термосифон.

Тези колектори с Heat Pipe тръба са успешно и рационално решение за много домакинства, които искат да си набавят евтина топла вода за битови нужди или за отопление. Основния компонент от който са съставени е вакуумна Heat Pipe тръба. В тези тръби се осъществява изпарение и кондензация и усвоената топлоенергия се предава на буферния съд с водата посредством топлообменник. Това става в горната част на тръбите и затова там се намира най-горещата точка на системата. Тези колектори са изключително ефективни и с много ниски показатели на топлинни загуби. Това им качество им помага да задоволяват базовите нужди от топла вода на едно домакинство дори през зимата.

Принципа на работа на вакуумната тръба е следният:

1. Слънчева абсорбация – слънчевите лъчи се усвояват от тръбите и се трансформират в силно концентрирана топлинна енергия.

2. Слънчево топлопредаване – под светлопоглъщащия слой се намират медни тръби, които са изпълнени със специален топлопреносен газ. Този газ отдава усвоената от слънцето топлина на главната медна тръба на системата. Всички вакуумни тръби са свързани с нея и отдават едновременно насъбралата се в тях енергия.

3. Слънчево топлинно съхранение – затопления газ се разширява и избутва разтвора в тръбите (вода или друг разтвор) до главната медна тръба. Насъбралата се там топлинна енергия се отдава на водата, която се намира в буферния съд и тя започва да се затопля.

Затоплената вода може да се използва както за непосредствени буферни нужди, така и за отопление ако сте си изградили парна система.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!