≡ Menu

Проблеми при поддръжката на сгради

Съществуват много пречки, при стопанисването на една офисна, жилищна или административна сграда. Основните проблеми, с които се сблъскваме, са в следствие на некачествена поддръжка на сградата от некомпетентни лица.

Проблемите в изправността на инсталациите могат да доведат до много големи нередности във функционирането на имота и за това трябва да бъдат отстранявани незабавно. Един често срещан проблем, който би могъл да възникне, е изтичането на вода от климатиците, което може да доведе до появата на влага, мухъл и плесен. Това трябва да бъде отстранено, колкото е възможно по-бързо.

Електрически проблеми също са от особено значение. Може да се появи късо съединение, което да е причина за спирането на тока в сградата и да причини куп неудобства на обитателите. Или пък да има оголени жици близо до леснодостъпните фоайета и входове. Човек може да стъпи върху тях и това да се окаже фатално.

Нивото на хигиена на една сграда също е много важна. Проблемите там са,че постоянно се сблъскваме с некоректност от страна на различни фирми за почистване. И колкото и да се караме с тях и да плащаме, резултатът си остава същия. Фасадата и общите части остават непочистени.

Винаги могат да се направят подобрения. Защото собствениците са платили за нормалното функциониране на сградата, в която живеят и, разбира се, биха искали да запазят ефективността й и тя да работи безпроблемно.

Когато възникне усложнение обаче, всички се опитваме се да намерим оптимално решение на споменатите по—горе проблеми, защото все пак става дума за пари.

Всички знаем, че е най—добре когато човек е специалист в областта, в която е избрал да се занимава. Такива са фирмите за поддръжка на сгради. Те могат да ви предоставят услуги, който да спомогнат за по—дългият живот на вашата сграда. Някой от тези услуги са:

 • Контрол на задачи, свързани с дейностите по поддръжка;
 • Поддръжка на градини;
 • Поддръжка на басейни;
 • Почистване на общи части и прилежащи територии, (включително борба с насекоми и гризачи) и зимно почистване;
 • Поддръжка на системи и инсталации;
 • При необходимост, наемане на професионален домоуправител;
 • Плащане на ежемесечните такси за консумативни разноски;
 • Контролирането на системи за достъп и видеонаблюдение;
 • Комуникация със собственици, наематели, гости и/или клиенти на сградата;
 • Решаване на текущи процедурни въпроси свързани с изискванията на собствениците или наемателите към конкретния обект;
 • Следене за нормалното функциониране на сградата;
 • Поддържане на изрядна документация;
 • Счетоводство, банкови операции, фактуриране, правни консултации в случаи на междусъседски спорове или спорове между собственици, инвеститори и строители;
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!