≡ Menu

Производство на модулни къщи по немска технология

Обичая при сглобяемото строителство датира от средата на миналия век.Има различни начини за изпълнение на еко къщи, но без съмнение в Европа се е утвърдила технология чрез подготвяне на предварително произведени при заводски условия елементи на дървената конструкция. Детайлите се доставят до мястото на сглобяване и се извършва монтаж върху предварително излетия фундамент.

Плюсове на модулните къщи:

  • Изграждане на панелната конструкция, с висока точност и симетричност.
  • Тези постройки не се влияят от климата в етапа на производство.
  • Възможност за планиране на производството и монтажа.
  • Независимата панелна конструкция има голяма издръжливост при земетръс.
  • По-голяма употреба на застроената площ.

Сглобяемото строителство има своите корени в миналото. Заселването на американските територии в началото на 19 век и бързото застрояване, водят до голямото му използване в Америка, където при строежа на около 80% от къщи се използва рамковата конструкция. След разрушителната втора световна война, прилагането на плана „Маршал” за възстановяване на западна Европа, естествено връща този строителен метод на Стария континент. През средата на миналия век, започва неговото прилагане в редица европейски държави като Швейцария, Германия, Австрия, където днес около 40% от еднофамилното жилищно строителство се изпълнява на дървена рамкова конструкция.

Дървената рамкова конструкция разрешава използването на най-новите изолатори в строителството – каменни и минерални вати. Това от своя страна позволява постигането при минимална широчина на стените на максимални топлоизолационни качества. Това води до пестене на вътрешно пространство на къщите и същевременно достигане на отлични изолационни качества. Не случайно при строителството на така наречените „пасивни” или „интелигентни” къщи, тази технология е най-често използвана.

Неверни твърдения за сглобяемите къщи с рамкова конструкция

Голяма заблуда за този тип строителство е че то не е пожароустойчиво, защото гипсфазерните плоскости са негорими и защитават конструкцията от директния огън съгласно изискванията на НСПАБ. Сглобяемите къщи се изпълняват в съответствие със всички изисквания и наредби за пожарна безопасност на сградите.

Основното предимство на сглобяемите къщи е че те са направени от екологични материали и животът в тях е изключително здравословен.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!