≡ Menu

Промиване на автоклиматик – защо се налага и как се извършва

Промиването на автоклиматика е от изключителна важност за безпроблемната му работа.

Промиването е много важно при смяна на блокирал компресор за автоклиматик, защото ако компонентите на системата-маркучи, тръбопроводи, външен радиатор на климатика/кондензер/ и вътрешен радиатор на климатика/изпарител/ твърдите частици които блокиращия компресор е отделил в системата при своята работа не бъдат почистени те, при монтирането на нов компресор тези частици, ще отидат в маслото на новия компресор и, ще причинят неговото блокиране.

Прекомерното количество масло в автоклиматика може да доведе до лошата работа на системата, като ако количеството е извънредно голямо, компресорът на автоклиматика може да се повреди. Промиването отстранява излишното масло в системата.

Сега, ще обясня каква е процедурата на промиването на автоклиматика. Препоръчително е тази процедура да се извършва от специализиран сервиз за автоклиматици, защото е доста отговорна и трудоемка.

На пазара се предлагат различни типове оборудване за промиване на автоклиматик, произвеждани от множество фирми. Указанията на производителите трябва винаги да се спазват стриктно. Описаната по-долу процедура може да служи за насока при използване на просто оборудване. Препоръчва се за източник на високо налягане по време на промиване да се използва сух азот,тъй като по този начин се избягва навлизането на влага в автоклиматика. Като друг възможен вариант може да се използва и сгъстен въздух, но очевидно това би довело до навлизане на минимално количество влага и не е много препоръчително.

След като системата бъде източена от машина за автоклиматици продължаваме към следващите стъпки.

  1. Разкачете тръбопроводите,за да получите пълен достъп до кондензатора, изпарителя  на автоклиматика.
  2. Напълнете бутилката за промиване със подходящия препарат, след това свържете изходящия маркуч на бутилката за промиване към входящия отвор на компонента, който ще бъде промиван.
  3. Свържете захранващ маркуч от бутилка с чист азот към нагнетателния клапан на бутилката за промиване.
  4. Свържете друг маркуч изходящия отвор на компонента, който ще бъде промиван и поставете края на промиващия маркуч към някакъв съд /например леген или кофа/,където да се събира течността за промиване.
  5. Ако е необходимо, промийте и компонентите и в обратна посока, за да се уверите, че всички частици са отстранени от автоклиматика.
  6. След като пречистването е завършено разкачете оборудването и изхвърлете течността.
  7. Ако се налага компонентите да бъдат разкачени за известно време, покрийте отворите им,за да предотвъртите навлизането и задържането на влага по компонентите.
  8. При зареждане на автоклиматика с фреон и компресорно масло имайте в предвит, че след промиването в системата няма масло и при зареждането и трябва да се добави необходимото количество.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!