≡ Menu

Първите стъпки на застрахователните компании

До средата на 17-ти век застрахователната дейност се извършвала от застрахователни компании, които принадлежали основно на средната класа. Техните пари в брой и кредитни ресурси предизвикали предишното статукво. Появата на кафета станала много динамичен процес. Средната класа не само предизвикала поземлените благородници, но и дали възможност да се развият революционни бизнес практики.

В края на 80-те години на 17-ти век търговци, които се занимавали със застраховане, като помощен бизнес, се събирали в кафенето на Едуард Лойд. Те активно работели за привличането на моряците и скоро кафенето се превърнало в търговски център. В допълнение към продажбата на търг на различни предмети Лойд бил особено гостоприемен за интересите на корабоплаването.

През 1712 г. Едуард Лойд си отива и кафенето му преминава в ръцете на неговия зет. В следващите години мястото сменя много собственици. Представители на морски застрахователни компании се събират на това място. Не е ясна точната година, в която простото кафене се превръща в застрахователна компания, но е факт, че Лойдс винаги е било точното място да се научат всички новини около корабоплаването и застраховането.

Нуждите на пазара

Британската морска търговия започнала да нараства между 1690-1720 г. Това от своя страна извело нуждата от застраховки и застрахователни компании. През 1717 г. се откроили две могъщи застрахователни компании – Royal Exchange Assurance Corporation и London Assurance. Тяхната стратегическа цел била да елиминира конкурентните застрахователни компании или да станат съдружници в областта на морското застраховане.

Лица със съмнителен характер

През 50-те години на 18-ти век Лойдс започва да придобива известност и разпознаваемост. За съжаление мястото се изпълва с лица със съмнителна репутация, особено заклети комарджии. Манията по залаганията стигнала до там, че когато вестниците съобщавали за известен човек, който бил сериозно болен, комарджиите в Лойдс залагали на датата, на която предполагали, че ще почине. Застрахователите, които искали да се дистанцират от тази ужасна практика, се отделили и създали „Новото кафене Лойд”. По-късно това става застрахователната компания, която е позната и днес. Сега Лойд се състои от група от независими мъже, която се обединява около взаимни интереси.

Професионализмът на Лойдс

Постепенно застрахователната компания става все по-сплотена и се отличава с невероятен професионализъм. Това е времето, в което са въведени отделите в застрахователната компания. Ако някой искал да започне работа там, се налагало да бъде препоръчан от поне двама служители на застрахователната компания. Таксата за новопостъпващияте възлизала на 15 паунда, което помагало за отсяване на кандидатите. Дълго време застрахователната компания просперира заедно с британската икономика. След войните Лойдс изпитва някои наистина тежки моменти, но след интересна реорганизация в застрахователната компания успяват да устоят на предизвикателствата.

През 19 век тази застрахователна компания е все още една малка институция, която се занимава с морски застраховки. Налага се да се направят промени, които засягат организацията на застрахователната компания. Това води и до регистрирането на Лойсд като юридическо лице.

В наши дни

С настъпването на новия век подобрения в застрахователната компания проправят пътя на Хенри Хозиер, Фредерик Уилям и Кътбърт Хийт към ръководството. Тези хора имат наистина невероятна визия за промените на пазара и в застрахователната компания. Те успяват да въведат творчески заряд във всеки вид застраховка, дори и гражданска отговорност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!