≡ Menu

Сервиз за автоклиматици Пловдив

Сервиз за автоклиматици ни се налага, за да поддържаме, установяваме проблеми в работата на климатичната авто система и да проверяваме регулярно функциите й. Същността му се изразява именно в обслужването на гореспоменатите функции в оптимално състояние, за да работи климатичната ни система добре. Има някой неща, които е добре да се знаят при обслужването от страна на сервизите.

Ще очертаем някои от тях с цел по-добра информираност от ваша страна. Когато в системата ни е имало пропуск на фреон или е била наложителна смяната на някоя част от нея, то смяната на дехидратиращия филтър е абсолютно наложителна. Това се определя от периода на по-дългото отваряне, на иначе херметически затворената автоклиматична система. Освен смяната на филтъра се налага и оставяне на климатичната система под вакуум.

Минимум това трябва да се направи за около 40 минути от сервиз за автоклиматици пловдив. По този начин се гарантира, че пропуски като влага, течности и чужди частици са премахнати и няма да са причина за бъдеща поява на проблем в системата. Влагата, която би останала в системата е най-проблемна за компресора на автоклиматика. Нищо, че има наличен филтър за влага, той поема едва половината, дори и не толкова от възможната налична влага. Останалото количество преминава през компресора и нарушава работния му цикъл.

При по-новите модели коли и климатичните им системи е монтирана защита. Тя засича намаляването на фреона, като количество при работа на системата и компресора автоматично спира да работи. Функционалността на тази екстра и ползите и за сервиз за автоклиматици са в по-голяма степен във вреда за собствениците на тези автомобили.

Въпреки, че целта е предотвратяването на засмукване на въздух от системата при евентуален пропуск, компресора при спиране на работа се пълни с влага и бива сменяван. А цената му не е никак ниска за тези по-нови модели коли. Зимният режим на работа на автоклиматика също е важен за оптималната му поддръжка. Поне до два пъти седмично за по 10 минути работата на климатичната система, раздвижва преноса на масло и фреон и смазва цялостно автоклиматичната система.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!