≡ Menu

Сервиз за газови уредби Пловдив

Сервиз за газови уредби и най-вече такива, които са инжекционни се налага както за всеки друг тип система на работа на колите. Метода на работа на газовите инжекциони е високо технологичен и безопасен. Същевременно ползвателят получава намален разход на гориво, използвайки метан или пропан-бутан.

Загубата на показателите на автомобила при конвертирането му от конвенционално гориво, като бензина на алтернативно газово са малки, дори незначителни. Всъщност пропан-бутанът е наричан още втечнен петролен газ, поради това че се извлича от нефтени продукти в сурово състояние и газообразна форма.

Налягането от минимум 2 бара при автомобилните инжекционни системи, втечнява газообразното гориво и задвижва автомобила, без да изхвърля голямо количество вредни емисии в околната атмосфера. Сервиз на газови уредби и инжекционни такива се налага за доброто им функциониране и безопасност при работа. Стандартно с преминаването на автомобила на годишен технически преглед, той преминава и през сервиз и преглед на газовата уредба.

Консумативите, които най-често се обслужват при газовите инжекциони са филтрите и рейката на газовия инжекцион. Филтърът, който е за изпарената газ след изпарителя, трябва да се подменя на всеки десет хиляди километра. Филтърът за пречистване на течната газ, намиращ се преди изпарителя, се сменя значително по-рядко, но поне веднъж годишно.

Почистването на рейката на газовия инжекцион се налага на около всеки двадесет хиляди километра, поради наличието на смоли в горивата от търговската мрежа предлагани на пазара. Това почистване на рейката и смяна на филтрите, гарантира правилната работа на уредбата, изправността и сигурността й за пътуващите и околните. Запалителните свещи, смяната на въздушния филтър и маслото на двигателя не търпят промяна от стандартното за автомобилите, които работят на газ.

Сервиз за газови уредби и инжекциони се налага в рамките на годината при смяна на стандартни консумативи или при възникване на проблем в работата на газовия инжекцион като цяло. Сервизите са оторизираните, професионални места, където ремонтът и поддръжката на газовите автомобили трябва да се извършва, за постигане на оптимално ниво на работа и функциониране.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!