≡ Menu

Скрап на коли по света – превантивна мярка в опазването на околната среда

Думата скрап се появява малко след Втората световна война и основно около 1941 г. В същността си скрапът представлява преработката на метали. В превод скрап означава бракуване, парче. В конкретния случай става дума за скрап на коли или рециклирането на автомобили. Скрап индустрията се заражда в Зората на миналия век и се състои от рециклируеми останали от производството и потреблението продукти. Сред тях водещо място заемат материали, като части от превозни средства, строителни материали и всякакви излишни материали.

За разлика от отпадъци. Скрапът има парична стойност. За да стане по-нагледна цялата терминология нека се спрем на някои по-съществени въпроси като: Как се третират скрап металите от автомобили: Скрап е важен, както в бизнеса, така и за строителството на жилищни среди. Обикновено за скрап говорим, когато не се нуждаем от старата кола и трябва да я предадем за рециклиране. Скрап, често се приема двузначно.

От една страна това са местата, където се обработват металните остатъци, за да бъдат по-късно разтопени и превърнати в нови продукти. В зависимост от местоположението си, площадките за скрап позволяват на потребителите да преглеждат и дори купуват авточасти, преди те да бъдат изпратени в топилните пещи от, където биват изцяло претопявани. Преработването на стари автомобили най-често се извършва на големи количества скрап. В повечето случай предаването, на които става на едно с двигатели или машини, без оглед на тяхното функционално състояние. От клиентите обикновено се изисква да предоставят своите превозни средства, за да се извлекат от тях части. Много скрап площадки продават насипни метали, като неръждаема стомана и т.н., чието тегло, често е на цените за предаването им като старо желязо. Това е значително по-изгодно и на сравнително по-ниски разходи за покупки на дребно на подобни материали и авточасти. Казано по друг начин едни части на стари леки и тежкотоварни автомобили биват предавани според теглото, а потребителите могат да закупят авточасти на стойността им за предаване на старо желязо.

Крие ли Рискове рециклиращата индустрия: Голям потенциал съществува в скрап индустрията за произшествия, при които е опасен материал, който е наличен в скрап, може да причинява смърт , нараняване или увреждане на околната среда. Един класически пример за това е радиоактивността в скрап ; има реални примери за аварии с радиоактивни материали, които са влезли скрап индустрия и някои подробности за поведението от замърсяване с химични елементи в метални урни. Много специализирани инструменти, използвани в скрап индустрията, като специални ножици, нарязват метала с помощта на хидравлична сила. Статистиките за скрап сочат, че и тяхната употреба може да бъде опасни за неопитни хора, а това налага много отговорно отношение и професионален подход. Зад всичко това работят и десетки организации, чиято дейност се свежда до постоянен контрол и норамтивни мерки, както по отношение запазване на природните блага, така и грижа за здравето на хората, занимаващи се с преработване на отпадъчните материали.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!