≡ Menu

Слънчеви колектори и енергоспестяващи уреди – съхранете електроенергията

„Земята дава достатъчно за да се задоволят нуждите на всеки човек, но не и неговата алчност“

Понякога не осъзнаваме колко много от ресурсите на Земята използваме с купуването на все повече екстравагантни и високотехнологични уреди, които ни помагат в бита. Те харчат огромно количество електричество, дори когато работят правилно и са в добро техническо състояние. Пестенето на енергия в домовете ни днес е много наложително и безразборното харчене трябва да бъде избегнато. Огромните количества изкопаеми горива, които се изгарят в процеса на производството на електроенергия изхвърлят в атмосферата тонове опасни сажди, въглероден диоксид и серни окиси. Тези замърсявания предизвикват парниковият ефект причиняващ топенето на ледовете, киселинните дъждове и много други природни катаклизми. Ето защо всеки един от нас трябва да вземе нещата в свои ръце и да даде своя принос в опазването на Земята.

1. Осветлението в дома ни отговаря за 10% от сметките за ток. Използвайте енергоспестяващи лампи, а ако това не е възможно винаги гасете лампите когато излизате от стаята.

2. Използвайте вакуумни слънчеви колектори за доставянето на нужната ви гореща вода вместо електрически или газови бойлери. Така вместо да използваме електричество и да замърсяваме природата с въглероден диоксид, можем да получим напълно безплатната слънчева енергия, като в същото време запазим чиста околната среда.

3. Проверете всички вентилатори на отдушниците и кухненският абсорбатор и електрическите кабели на всички останали електроуреди за изтичане на електричество. Уплътнете прозорците и вратите си. Това може да ви изглеждат прости работи, но помагат за спестяването на огромно количество електроенергия.

4. Спирайте телевизорите и компютрите си, а не ги оставяйте в режим на готовност. Електричеството, което се губи от тях всеки месец е равно на около 5% от месечната ви сметка.

5. Почиствайте филтрите на климатика в дома ви. Това ще му помогне да работи по-леко и да харчи по-малко енергия.

6. Правете профилактика на хладилника и прахосмукачката ви. Правилната им поддръжка е едно от условията за ниската им консумация.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!