≡ Menu

Слънчеви колектори – крачка към бъдещето

Слънчевите колектори, наричани още соларни системи за гореща вода, са едни от най-добрите енергоспестяващи средства за едно домакинство. Те могат да бъдат използвани във всякакъв климат, а горивото което използват (слънцето) е напълно безплатно.

Соларната система включва слънчеви колектори и водосъдържател (бойлер). Съществуват два типа системи: активна, която използва помпа и електронен контролен блок, като при нея колекторите и бойлера са отделни, и пасивна, при която тръбите и водосъдържателя са едно цяло.

Слънчевите колектори с „heat pipe” тръби се причисляват към активният тип. При тях нагрятият флуид (вода или антифриз) се изкачва нагоре по тръбите и отдава топлината си на водата която се движи в тръба (най-вече медна) след което топлата вода достига до бойлера.

Слънчев колектор с термосифон е пасивният тип. При него водата не се движи чрез помпа по тръбите, тя е в бойлера, който е свързан директно към колекторните тръби. Така нагорещеният флуид достига до водата, отдава топлината си, кондензира и охладен слиза обратно към тръбите. Това е един непрекъснат процес, който осигурява топла вода за едно домакинство през цялата година. Колекторните тръби са направени от борсиликатно стъкло, и са изключително здрави, като конструктивно представляват вкарани една в друга тръби между които има вакуумно пространство, с цел да се запазва температурата на флуида и да не се получават топлинни загуби. Първата тръба е прозрачна с цел по-доброто усвояване на слънчевата радиация , а втората е със специално покритие привличащо лъчите. Така за много кратко време флуида достига до температура от над 100?, превръща се в пара и се изкачва до бойлера, където нагрява водата в него.

За дните в които температурата на въздуха е много ниска, е поставен и допълнителен електрически нагревател, който помага на водата да достигне до оптимална температура за къпане. Като цяло слънчевата система за топла вода може да бъде интегрирана към цялостната система за топла вода в дома, включваща също конвенционалните бойлери на ток или газ.

С изграждането на една система от слънчеви колектори вие правите една изключително печеливша инвестиция, която е за следващите 25-30 години, а се изплаща само за 3-4 години. Освен това цената на имота ви ще се повиши с поне 50%, при положение че решите да го продавате, така че се доверете на разума и направете крачка към бъдещето.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!