≡ Menu

Съвети за опазване на природата – соларни колектори, рециклирана хартия

Още от началото на човешката цивилизация Земята е давала всички жизненонеобходими ресурси. Има нещо обаче, което се нарича баланс в природата. Ако продължаваме да експлоатираме с такива темпове земните блага можем да причиним сериозни вреди на околната среда. Обезлесяване, изчерпване на нефт, газ и въглища, недостиг на вода и енергия, ерозия на почвата, което пък води до липса на стопански растеж, глобално затопляне и замърсяване.

За съжаление всеки един жител на Земята е зависим от тези ресурси и точно затова трябва да направим всичко възможно за да ги съхраним.

Енергията – първичните и източници са газ и петрол, които използват и нашите автомобили. Увеличаването броя на превозните средства води до по-голяма консумация и така ресурсите намаляват. Въглищата, които също са един от енергоносителите при скоростта на използването им може би ще привършат до около 50 години.

Опитайте се да избягвате използването на автомобил винаги, когато е възможно. Ако живеете близо до работата си ходете с колело или пеш, така ще намалите изхвърлянето на вредни газове и ще влезете във форма.

Погледнете към соларната енергия. Едни слънчеви колектори могат да ви спестят огромното количество електроенергия, изразходвано от бойлера в банята ви. Това е така, защото използват напълно безплатен източник на захранване. Въпреки, че са по-скъпи от конвенционалните бойлери, парите вложени в тях се връщат само в рамките на 3 до 4 години, а самата система може да ви служи и 30 години, така че сами можете да си направите сметка какви печалби ще имате от спестеният ток.

Водата – тя е базисен ресурс във всяка наша дейност, затова нека я пестим. Ремонтирайте повредените кранове в дома си, нека не оставим символа на живота да си отиде капка по капка.

Използвайте кофа с вода когато се къпете, а не душ. Може би не осъзнавате колко вода се губи при използване на душ за баня. Може да си мислите, че този метод е малко по-стар и труден, но това е нещото, което трябва да направите ако искате да оставите след себе си поне една малка част от тези ресурси за следващите поколения.

Дърветата – Използвайте само рециклирани хартиени продукти без значение дали пишете върху тях или печатате. Необходими са много дървета за да направим малко количество хартия.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!