≡ Menu

Съвети за ремонт на неизползваеми наклонени покриви

Неизползваемите наклонени покриви обикновено се наричат проветряеми. Това означава, че когато наемете фирма за ремонт на покриви, тя трябва да предвиди, че между покривката и топлоизолираните части на сградата трябва да има въздушно неотоплено пространство. То трябва да бъде вентилирано, защото до него достигат влага и водни пари, идващи от сградата или от когато е правен ремонтът (строителна влага). Тази влага е добре да бъде изведена навън от покрива, но това не може да стане през покривката. В много от случаите тя не е водоплътна. Остане ли тази влага в покривното пространство, могат да се получат някои нежелани последици. Фирмите за ремонт на покриви трябва да предвидят следните ситуации:

– Когато имаме много ниски температури, влагата се кондензира по долната повърхност на покривката. Обикновено тя е тънка и липсват топлоизолационни качества.

– Наличието на влага мокри топлоизолацията и много често намалява нейната ефективност.

– Ако покривната конструкция или части от покривката са изработени от дърво или други органични материали много често се стимулират процеси като гниене и разпадане.

При ремонтиране на покриви с традиционни покривки, този тип вентилация се осъществява през неплътности на покривката, без допълнителни мерки. В останалите случаи се допускат достатъчни по размер и подходящо разположени отвори за навлизане на външен въздух, като необходимия обмен трябва да се достигне когато издигането на топлия въздух и налягането на вятъра във входните отвори се насочи към изходите.

Когато наемете фирма за ремонт на покриви, тя трябва да е наясно, че входните вентилационни отвори са при стряхата, а изходните при билото. При неблагоприятни въздействия на вятъра, посоката може да се обърне. При дълги скатове, фирмите препоръчват изграждането на междинни отдушници, като границите се поставят на около 10-12 метра от ската. При някои конструктивни детайли понякога се създават пролуки за извеждане на въздуха по дължина на билото. По този начин вентилацията е по-ефикасна. Вентилацията на пространството под покривката много често ограничава нагряването на покривния материал, когато слънцето е много силно. Това намалява опасността от температурни напрежения и подобрява микроклимата на помещенията на последния етаж.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!