≡ Menu

Технологии по рециклиране на метали и пластмаси

Намалявай, използвай, рециклирай. Това са трите начина да се възползвате максимално от новостите в заобикалящият ни свят при това да действате разумно и екосъобразно.

Да намалим въздействието върху околната среда с рециклиране е лесна стъпка, за целта – нека да е ясно – рециклирането е невероятен процес, който позволява на материалите в металните предмети да бъдат употребявани повече от един път. Те могат да се връщат отново и с повторения в производството наред с многократните преработки.

По този начин се спестяват средства и се получават нови материали. Всичко това е част от рециклирането.

Последното от своя страна се смята за енергоемко. Обикновено, пластмаса се преработва с детергенти, където се смила. Тези парчета трябва се сушат, за да кристализират, а процесът по кристализиране, от своя страна включва излагане на топлина в порядъка на 180 градуса по Целзий. Следва охлаждане и обратно обливане с вода.

Този процес, беше открит в Мексико. По него могат да се рециклират пластмасите с нулева вода. Това обуславя образуването на пластмасови изделия, без подлагане на високи температури. Тази технологията спестява вода и използва само половината от енергията нужна в обичаен процес на рециклиране.

Методът използващ вода може да обработва не повече от 90% пластмаси, полистирол, стиропор, ABS и PET. Тъй като това е по-прост механизъм, който налага нужда от малко пространство.

Новата технология работи в специални уреди и машини, които са в състояние да оформят всяка сплав от пластмасата в индивидуална форма. Те от своя страна се охлаждат с вид на гранули, в специални водните бани.

Някои чуждестранни фирми притежават патент върху тези технологии. В следващата стъпка се извършва усъвършенстване на рециклирането, над която работят учените. Идеята е да се замени препаратът луга. С това се цели процесът да бъде безопасен и евтин.

Съвременните компании, са насочили внимание и към други алтернативи, които щадят околната среда. Някои от тях вече са специализирани при вземане на екологични продукти, чисти за околната среда и използващи биоразградими химикали в почистването.

Стратегията за разумен начин на рециклиране прави възможно намаляването на битови отпадъци и вредите от въздействието им. Над различни методи и механизми за обработка на метали, пластмаси, хартия и стъкла, учените непрестанно търсят ефективни решения и всичко това, с цел да съхраним живота на Земята.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!