≡ Menu

Управление и контрол на дома от разстояние

Сградната автоматизация е представена за пръв път през 1985 година в САЩ от Националната жилищна асоциация. Днес, контролирането на осветлението, отоплението, климатичната, вентилационната и системата за сигурност е по-лесно от всякога. Компаниите, които произвеждат устройства за автоматизация, са постигнали голям напредък в технологиите за инсталация и управление на системите. Възможността за контрол посредством мобилен телефон или компютър вече е достъпна и напълно постижима.

Различните стандарти предлагат избор между няколко варианта:

– Управление по силовата мрежа (ел. инсталацията) без да е необходимо прекарване на нови кабели, които биха нарушили съществуваща вече ел.инсталация.

– Комбинирано управление чрез безжични модули и електрическата инсталация, без полагане на допълнителни кабели.

– Добавяне на слаботоково окабеляване за управление.

Системата за автоматизация е изградена на модулен принцип. Може да автоматизирате само тези електрически уреди и осветителни тела, които сметнете за необходимо. В последствие може да се добавят допълнителни модули към изградената система. Осигурява се непрекъсната връзка и контрол, локално или от всяка точка на планетата, която предлага Интернет или мобилна телефонна услуга.

Автоматизацията означава по-добро стопанисване, повече сигурност и комфорт. Системите осигуряват връзка с всички инсталации в дома само с едно натискане на бутон, с мишката на компютъра или чрез съобщение от мобилен телефон. Имате възможност да режисирате различни сценарии, за да постигнете желания уют и комфорт. Напълно естествено е да общувате с дома си, за да знаете във всеки един момент какво се случва с него. Това е голямо облекчение, когато пътувате често или за дълго.

Предимства на системата за управление:

* Икономичност – пестене на електроенергия. Възможност за работа само на нощна тарифа;

* Удължаване живота на уредите – разумната и пестелива експлоатация дава възможност да ползвате уреда по-дълго;

* Безопасност – по всяко време, където и да сте, можете да проверите дали сте забравили някой уред включен и да реагирате;

* Удобство и практичност – Можете да включите уред/система от разстояние и когато се приберете, да имате топла вода, помещенията да са проветрени и подходящо отоплени/охладени според сезона, в жилища или производствени помещения, в които е абсолютно необходимо да се поддържа различна температура, влажност на въздуха и пр.;

* Сигурност – периодично, автоматично, включване и изключване на осветителни тела при продължително отсъствие от дома. Известяване при засичане на движение, пожар, наводнение, изтичане на газ, счупване на стъкло, отваряне на врата или прозорец. При аларма – охрана, гонг или сирена, получавате известие по телефона за необичайна ситуация. Можете да реагирате на различни промени във времето или други извънредни ситуации, независимо колко далеч се намирате в момента. С монтирани камери имате възможност за видеоконтрол от всяка точка на света;

* Грижа за здравето – можете да контролирате микроклимата в помещенията и да го съобразявате изцяло с нуждите на близките си;

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!