≡ Menu

Facebook реклама и рейтинги за показването й

Facebook реклама от доста време се ползва, като генератор за разрастване на бизнеса. Все повече компании осъзнават нейното силно влияние и мощните средства, които предоставя. Да се създаде една рекламна кампания в социалните мрежи, не е нужна само изработка на самата реклама и насочване целево на средствата й, посредством избирателност. Нейното представяне сред потребителите във Facebook е също толкова важно, колкото и самото и създаване. Това са така наречените рейтинги на социалната мрежа, които автоматично се генерират, при желание от страна на създателя на рекламната кампания. Тези похвати са много важни, за да се установи успешна или не е всъщност кампанията, която сте създали. Чрез тях можете много лесно да проследите слабите или силни страни в рекламата си и да обмислите, какво трябва  да промените и подсилите за бъдещите си кампании. Facebook реклама се проследява за представяне, чрез така наречения Ads Manager. В това приложение можете да проследявате всичко, което се случва с рекламата ви. Рейтингите и представянето на рекламната ви кампания, която е най-последна се записват от базови измервания или по известни, като General Metrics. Те обикновено са за период в рамките на тридесет дни. Имате опциите да запазвате, споделяте или да създавате график за докладите си. Основно данните са разпределени в шест колони.

Стартова дата на кампанията

В колоната е показана датата, от която е започнала вашата Facebook реклама.

Крайна дата на кампанията

Показана е крайната дата под формата на година, месец и ден на рекламната ви кампания.

Тези две полета са важни, за да се проследят честотата и продължителността на рекламите ви и да няма повтаряне и застъпване.

Име на кампанията

Това е третото поле от таблицата на докладите и рейтингите. Важно всяка кампания да има име тясно свързано с целите й. Тук може да обмисляте, как една реклама се свързва с продуктите и уебстраницата ви.

Достигане до клиенти

В това четвърто таблично поле в цифров вид социалната мрежа ви информира, колко хора глобално е достигнала рекламната ви кампания. Това е тясно свързано с профилите, които сте задали, като желание за достигане до определени групи хора.

Честота на кликовете

В това поле е даден цифров израз на честотата, на кликване върху точно вашата Facebook реклама. Системата е точкова и измерванията са за единица човек от множеството хора кликнали на рекламата.

Импресии

Импресии е последната колона от таблицата на рейтингите. Всъщност импресиите са паричния израз на рекламната ви кампания. Тук може да се ориентирате, колко плащате под формата на импресии, за дадена кампания и дали си заслужава представянето й.

Като цяло представянето, измерването и рейтингите на рекламната ви кампания са важни, колкото самата нея!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!