≡ Menu

POS фискални системи в бизнеса

POS системите са се появили през 80-те години на ХХ век, когато дигиталните технологии и касови апарати масово започват да навлизат по търговските обекти. Днес POS фискалните системите са неизменна технологична част в търговското оборудване на всяка една бизнес единица.

Успешното използване на POS фискалните системите в търговските обекти решава редица типични проблеми и налага контрол върху фирмените наличности. Постигането на пълен контрол върху финансовите операции и стоковата наличност в реално време повишава познаваемостта за нивото на фирмените резултати.

POS е акроним на point of sale или point of service, което от англ. ез. е място (точка) на (за) продажба (услуга). Или казано по друг начин: Физическото място, където стоката или услугата се продава на клиентите, наричано още точка на покупката. Всеки POS терминал има основни и допълнителни устройства. Към основните се причисляват задължителните при осъществяването на покупко-продажба касов апарат и принтер за регистриране на продажбата и формализиране на данъчното събитие; монитор, клавиатура и мишка за контрол на процеса; каса за съхранение на наличните парични средства; терминал за безналични плащания; и други.

Освен основната периферия към работната станция могат да бъдат добавени редица други второстепенни и незадължителни устройства като магнитен четец за карти, баркод скенер, електронна везна, допълнителни фискални устройства, скенер за пръстови отпечатъци, тъч-скрийн монитори, панели и дисплеи за клиентска индикация и др. Комплексът от допълнителни устройства увеличава бързината и удобството за обслужване на клиенти на работната станция.

POS фискалната система трябва да е достатъчно отворена и приспособима в процеса на работа. Издръжливостта на интензивно натоварване в условията на непрекъснато увеличаване на обема, интензивността и продължителността на търговския оборот е основно изискване към фискалната POS система.

POS системите бързо остаряват морално и физически. Заради бързо развиващите се дигитални технологии подмяната на старите устройства е по-лесна и достъпна финансово, отколкото поддръжката на вече съществуващи системи. Новите модели обикновено са по- достъпни, по- бързи, с повече функции, по-развити функционално.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!