≡ Menu

VPS хостинг – понятие и преимущества

Хостинг услугите главно се делят на три вида – споделен (или още shared) хостинг, VPS (Virtual private server) хостинг и нает (dedicated) сървър. При първият вид многобройни потребители споделят ресурсите на един сървър (един компютър). Ако той примерно бъде рестартиран, тогава абсолютно всички потребители, които го използват, губят достъп до него за този период от време. Наетият сървър пък е изцяло противоположен на споделения хостинг. Той е напълно предназначен за един единствен потребител. Всичките му ресурси са само за този потребител с големи нужди. И третият вид, за който ще говорим в тази статия, е VPS хостинга, който е нещо средно между другите два вида.

Основната идея на VPS хостинга е с помощта на процес наречен виртуализация, един реален сървър да бъде разделен на няколко по-малко производителни виртуални сървъри. Всеки виртуален сървър работи като отделен сървър и разполага със собствени ресурси (част от тези на реалния сървър). Тук клиентите не делят ресурсите на техния виртуален сървър със останалите клиенти.

Виртуалният сървър няма общи приложения и процеси с другите виртуални сървъри. Той разполага със собствена операционна система и може да бъде рестартиран отделно от останалите, използващи същият реален сървър.

Също така много често и VPS плановете позволяват много по-голям брой хоствани домейни.

Друго предимство за потребителите на VPS хостинг е че те имат по-голям достъп от потребителите на споделения хостинг. Те имат право да инсталират собствен софтуер на своя виртуален сървър.

Освен всички предимства, които изброихме, трябва да добавим и цената на VPS хостинга. Както казахме по-горе, той е нещо средно между shared хостинг и наетия сървър. Всъщност той притежава предимствата на наетия сървър но на много по-достъпна цена. Естествено vps hosting цените са по-високи от тези на споделения хостинг, но са и много по-ниски от тези на наетия сървър. Все някога вашият сайт ще се разрастне до толкова че да не може да бъде обслужван от споделен хостинг, но не и до толкова че да можете да си позволите нает сървър. Тогава ще можете да си вземете VPS хостинг, което е най-ефективното решение.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!