≡ Menu

Възможно ли е бързо да вземем кредит?

В контекста на бързо развиващата се сфера на частното кредитиране вече има много атрактивни възможности, свързани с перспективите да получите бърз заем за собствени нужди. Разбира се, не всеки иска да получи заем бързо, но развитието на тази област на кредитирането решава много проблеми, свързани с необходимостта от бързо получаване на необходимите средства в краткосрочен план.

Всеки бърз кредит има свой лимит за минимална и максимална сума, в зависимост от потребностите на кредитополучателя, и се определя от съответната банка или кредитна институция. Размерът има като цяло е от 100 до към 1500 лв., което е идеално за някакъв спешен ремонт или покупка. Експресен или бърз заем може да се издаде и получи в един и същи ден; също така е възможно да кандидатствате за него и онлайн (това спестява време), и ще отидете до банката само за да получите парите и да предоставите необходимите документи в оригинал. Обикновено това са лична карта/паспорт/, формуляр, в който се попълват данните (има го на сайта на кредитора). По принцип те са едни и същи за всички фирми за бързи кредити, но за да е сигурно, може да влезете в интернет страницата на избрания от вас кредитор и да проверите. Като цяло кредитните институции дават бързи заеми на гражданите бързо, без обезпечение и поръчители.

Сред основните предимства на бързото кредитиране са:
1. Издаване на бърз кредит без поръчители и гаранция
2. Използване на бързия кредит по усмотрение на клиента без изрично упоменаване на целите в заявлението
3. Бързото излизане на одобрението за исканата сума
4. Способността да се изплати заема предсрочно без наказателни лихви
5. Възможността да се получи кредит бързо; дори и по интернет
6. Простотата на заявлението за бърз кредит

Като минус на бързия кредит може да се отнесе малко по-високите лихви по заема, което произтича от по-големия риск за кредитните институции, свързан с минималната информация, която даваме за себе си и възможността от не връщане на кредита. Въпреки това потребителските бързи кредити започват да заемат все по-голям дял в общото кредитиране.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!