≡ Menu

Работа в Англия чрез агенция

Услугите по почистване са особено доходоносен и конкурентен бизнес в Англия от много години. Днес много хора наемат чистачи чрез оторизирани фирми, които да се справят с ежедневните задължения по почистването и поддръжката на техните домове. Ето защо и българите, желаещи да започнат работа като чужденци, се ориентират да търсят такава именно в множеството агенции за почистване в Англия.

Тъй като бизнесът непрекъснато се разширява, а конкуренцията не спира да расте, агенциите за почистане в Англия предлагат все повече работни места, от които се възползват не само българите, но и други чужденци от цял свят.

Работата в една агенция за почистване в Англия предлага хиляди възможности и редица предимства пред работата в другите сфери на услугите. Една от тях е преди всичко доброто заплащане, което се изчислява според изработените часове. Почасовата трудова заетост сама по себе си носи и редица свои преимущества – по-гъвкаво разпределяне на задълженията и свободното време, възможност за комбиниране с втора работа в Англия или дори с висше образование, ако сте решили да изкарате такова.

Друго огромно предимство на работата в агенция за почистване в Англия е пълното здравно и социално осигуряване. Самото естество на работа изисква това, с което служиелите се предпазват от държавата и работодателя в случай на трудова злополука. От друга страна социалното осигуряване в Англия е на изключително високо ниво. То ви пази от безработица и след определен трудов стаж във Великобритания, като ви гарантира и пенсия от държавата.

На трето място в предимствата на тази работа остава възможността да се запознаете с много хора, често ваши сънародници, което пък ще ви помогне да преодолеете моментите на носталгия в чуждата страната. Причината е, че агенциите за почистване в Англия станаха наистина много популярни места, към които много чужденци и преди всичко българи се ориентират в търсенето на работа. А това създава уникалната възможност те да се срещнат, дори и в чужбина.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!