≡ Menu

Слънчеви колектори за топла вода – технологията на новото време

Вакуумните слънчеви колектори са устройства, които улавят възможно най-голям процент от слънчевата радиация и я използват за затопляне на водата за битови нужди. Това става посредством успоредно разположени една до друга тръби, които са запълнени с топлопреносен флуид. При излагането им на слънце този флуид (вода или антифриз) преминава в газообразно състояние, изкачва се по тръбата и достига до бойлера със студена вода. Нагорещеният флуид отдава топлината си на водата, след което кондензира и се спуска обратно в тръбата и този цикъл се повтаря непрекъснато. Тръбите сами по себе си са изградени от вкарани една в друга тръби от борсиликатно стъкло, като външната е прозрачна, а вътрешната е със специално селективно покритие улавящо до 94% от слънчевите лъчи. Между тръбите има вакуум, който действа като изолатор и се получава ефекта на термоса, а целта е минимално количество загуба на топлина.

Слънчевите колектори биват 2 вида, активни и пасивни (с помпа и без помпа).

Пасивните системи не се нуждаят от помпа за транспортирането на топлата вода. Топлата вода достига до мястото и на използване чрез естественият ефект на термосифона (слънчеви колектори със термосифон). При този тип система колекторите и бойлера са свързани в едно цяло. Пасивните системи от отворен тип са по-подходящи за топъл климат. През зимата, когато температурите падат под нулата, тогава трябва да се източва водата от тях за да не замръзне и да причини повреди. Системите от затворен тип, са тези които използват антифриз за пренос на топлината. Те могат да се използват при студените зимни дни. При тях особеното е, че антифриза трябва да се сменя от специалист на всеки 3-4 години, защото започва да губи своите качества.

Активните системи (вакуумен слънчев колектор с “Heat Pipe”) са по-сложни от пасивните и естествено по-скъпи. При тях колекторите и бойлера не са свързани, а тръбите са на покрива докато водосъдържателя е вътре в къщата. Те са най-подходящият тип за студен климат, тъй като са от затворен тип и бойлера не е изложен на външните климатични условия. Очевидният недостатък на тази система е, че се нуждае от захранване с електроенергия, но той може да се реши с използването на фотоволтаичен слънчев панел, който да осигури тази енергия.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!