≡ Menu

Спортните лагери – минало с бъдеще

Лагерната обстановка е нещо особено атрактивно, а в днешно време и необходимо за по-малките. Във времена, когато футболът се играе предимно с клавиатура, издръжливостта е число до полето “Stamina”, а контактът с приятели е основно онлайн – спортните лагери се явяват лек за изкривената представа за детство.
спортни лагери за деца

Целодневното движение повишава ученическия тонус. Спортните успехи и личностният прогрес, повишават самочувствието и увереността. А изграждането на характер се повлиява благоприятно от възприемането на понятия като честност, увереност, уважение, етика и отговорност.
Детски спортни лагери

Подобен род социализация в спортен лагер, изгражда дълготрайни връзки, а безбройните останали спомени стават теми на разговор дори и след години. Именно заради тези, а и още редица други причини, спортният лагер като явление е нещо, което макар и позабравено има бъдеще като начин за развитието на физически здрави и психически устойчиви деца.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!